Modeli Pulse TEENS ii është përshtatur me dimension dhe dizajn tinejxherave të rinj. Madhësia mesatare, tri hapësirat dhe llojllojshmëria e dizajneve në kuadër të koleksionit si dhe raporti shumë I favorshëm çmim/kualitet e bëjnë shumë të pëlqyer.